Ai tìm ra châu Mỹ | Bột mỳ Tiến Bình - Bột mỳ, Men hương liệu, Phụ gia thực phẩm

0912882299

Ai tìm ra châu Mỹ

Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà:

– Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ?

– Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đò.

– Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

– Thưa thầy, bạn Hà.

TienBinh mart
Chia sẻ :

No comments yet.

Leave a Reply