Cứ tưởng bị chửi khéo | Bột mỳ Tiến Bình - Bột mỳ, Men hương liệu, Phụ gia thực phẩm

0912882299

Cứ tưởng bị chửi khéo

Một anh chàng kỹ sư tin học đi cài máy tính đến công đoạn phải đăng nhập vào máy bèn hỏi khách: “Mật khẩu máy anh là gì thế?”

– Ngu thì đừng có hỏi.

– ????? (Mặt hầm hầm)

– Không hiểu à? Mật khẩu máy tôi đó.

– Phù! Tôi cứ tưởng!

TienBinh mart
Chia sẻ :

No comments yet.

Leave a Reply