Liều mỳnh | Bột mỳ Tiến Bình - Bột mỳ, Men hương liệu, Phụ gia thực phẩm

0912882299

Liều mỳnh

Một học sinh đi chơi về tuyên bố với cả phòng:

Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mỳnh vì tao. Cả phòng nhao nhao:

– Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?

– Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!

– Nhỏ nói gì với mày?

– Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.

TienBinh mart
Chia sẻ :

No comments yet.

Leave a Reply